Naslov predmeta:

Magistrski seminar 3  (priprava magistrskega dela)

Nosilec predmeta:

Izbrani mentor

Izvajalec predmeta:

  • izbrani mentor

Kontaktne ure predavanj:

 

Kontaktne ure seminar:

 

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta: 250

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

 

Obvezna literatura:
 

 

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:


 

Metode ocenjevanja:


 

Metode poučevanja in učenja: