Višanje stopnje izobrazbe v zdravstveni negi je v sedanjih časih globalne krize za delodajalce težavno, na drugi strani pa nujno, saj se zahtevnost zdravstvene obravnave vedno bolj stopnjuje in potrebe zdrave in bolne populacije kažejo na to, da Slovenija potrebuje diplomirane medicinske sestre in diplomirane zdravstvenike s podiplomskimi znanji. Ta znanja morajo biti usmerjena v sposobnosti za razumevanje in udejanjanje razvoja stroke in klinično izboljševanje. Znanje in rezultati magistrskih raziskav bodo tisti, ki bodo umestili to stopnjo izobraževanja tudi v ustrezne plačne razrede. Zato se na FZAB trudimo, da bo znanje naših magistrantov prepoznano in za delodajalce potrebno.