Predmet P S SV IDŠ ECTS
Zdravje in ranljive skupine 30 20 10 65 5
Promocija zdravja v starosti in medgeneracijsko sodelovanje 30 20 10 65 5
Promocija zdravega življenjskega sloga 30 20 10 65 5
Zdravstveni delavci kot promotorji zdravja 30 20 10 65 5
Socialni marketing in zagovorništvo v promociji zdravja 30 20 10 65 5
Zdrava raba digitalnih tehnologij 30 20 10 65 5
Management in organizacija zdravstvenih zavodov 30 20 10 65 5
Promocija zdravja in organizacije 30 20 10 65 5
Krepitev notranjih virov s pomočjo čuječnosti 30 20 10 65 5
Legenda: P=predavanja, S=seminar, DOŠ=druge oblike študijskega dela, KU=kontaktne ure, IDŠ=individualno delo študenta, ECTS= KU+IDŠ
* do 20% predavanj bo izvedeno v obliki e izobraževanja (e učilnica ali direktne videokonference)