Naslov predmeta:

Krepitev notranjih virov s pomočjo čuječnosti

Nosilec predmeta:

doc. dr. Maša Žvelc

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Maša Žvelc

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

20/10

Kontaktne ure drugih oblik študija:

 

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent bo
 • Razumel pojem čuječnosti.
 • Poznal uporabnost čuječnosti v promociji zdravja, preventivi in kot dopolnilni način zdravljenja
 • Poznal različne različice čuječnostnih intervenc (MSBR – na čuječnosti temelječe zmanjševanje stresa, MBCT – na čuječnosti temelječa kognitivna terapija, MSC – na čuječnosti temelječe sočutje)
 • Poznal uporabnost čuječnosti za lastno uporabo in za paciente z različnimi stanji (indikacije in kontraindikacije)

Obvezna literatura:

 • Kabat-Zinn, J., 2005. Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness (Delta trade pbk. reissue.). Delta Trade Paperbacks.
 • Segal Z.V., Williams J.M.G. & Teasdale J.D., 2013. Mindfulness-based cognitive therapy for depression. 2nd ed. New York: Guilford Press.
 • Lehrhaupt, L.M. & Meibert, P., 2017. Mindfulness-based stress reduction : the mbsr program for enhancing health and vitality. Novato: New World Library
 • Neff, K. & Germer, C.K., 2018. The mindful self-compassion workbook : a proven way to accept yourself build inner strength and thrive. New York: Guilford Press.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Opravljene potrebne obveznosti za prehod v višji letnik.

Metode ocenjevanja:

 • Seminarska naloga - 100 %

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja
 • Študij literature (individualno delo študentov)
 • Vaje
 • Praktična vadba doma