Naslov predmeta:

Management in organizacija zdravstvenih zavodov

Nosilec predmeta:

doc. dr. Sanela Pivač
red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Sanela Pivač
 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

20/10

Kontaktne ure drugih oblik študija:

 

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent bo
 • razumel delovanje zdravstvene organizacije, razliko med managementom in vodenjem ter med delom in odgovornostmi managerja, vodje in strokovnjaka, vse z vidika organizacij zdravstvenega varstva
 • poznal temeljne funkcije managementa (planiranje, organiziranje, vodenje in kontrola), vrste managementa (strateški, operativni, projektni) ter ključne vsebine sodobnega managementa in vodenja
 • seznanil se bo s temeljnimi znanji na področju uvajanja sprememb v zdravstvu in kako jih prenesti v neposredno delovanje posameznika, tima, oddelka, zdravstvenega zavoda in zdravstvenega sistema

Obvezna literatura:

 • Walshe, K. & Smith, J., eds., 2016. Health care management. CPI Group (UK) Ltd, Croydon. Available at: http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/49549/1/260.pdf
 • Huber,  D.L., 2018. Leadership and nursing care management. Elsevier. (poglavja 1-4) (imamo pdf, izdaja 4).
 • Vsakoletne izdaje Health at Glance. OECD.
 • The management of health systems in the EU Member States - The role of local and regional authorities, 2012, European Union. Available at: https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/health-systems/health-systems-en.pd
 • Članki, spletne strani:
 • Kroezen, M.,  Van Hoegaerden, M. &  Batenburg, R., 2018. The Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting: Results of a European programme to improve health workforce policies. Health Policy, 122(2), pp. 87-93.  10.1016/j.healthpol.2017.12.002. Epub 2017 Dec 9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29241846/  
 • TheTranslationofHospitalManagement ModelsinEuropeanHealthSystemsAFrameworkforComparison. Available at: https://www.researchgate.net/publication/264399206_The_ Translation_of_Hospital_Management_Models_in_European_Health_Systems_A_ Framework_for_Comparison/link/5702c58608aeade57a246916/download.
 • Nivel, n.d. Netherlands institute for health services research. Available at: https://nivel.nl/en/publications.

Priporočljiva literatura:

 • Ginter, P.M., 2019. The Strategic Management of Health Care Organizations. 7th ed. S.l.: s.n.
 • Robins, S. & Coulter, M., 2018. Management. Global ed. Pearson Education Limited. (poglavja 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18).
 • Senior, B. & Swailes, S., 2016. Organizational change. Pearson.
 • Rozman, R., Kovač, J. Filej, B. & Robida, A., 2019.  Management v zdravstvenih organizacijah. Ljubljana: GV založba.
 • Martinčič, R. & Biloslavo, R., 2017. Vodenje sprememb v zdravstvenih organizacijah. Založba Univerze na Primorskem Available at: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Vodenje+sprememb+v+zdravstvenih+organizacijah.
 • Moskowitz, D., 2018. The importance of healthcare risk management. [online] Available at: https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/072315/importance-healthcare-risk-management.asp
 • The University of Scranton, n.d. The Purpose of Risk Management in Healthcare. [online] Available at: https://elearning.scranton.edu/resource/business-leadership/purpose-of-risk-management-in-healthcare.
 • World Aware, 2020. Duty of care. Available at: https://info.worldaware.com/duty-of-care-best-practices?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=duty-of-care&utm_content=&campaignid=1771178388&adgroupid=69071242055&gclid=Cj0KCQjw-O35BRDVARIsAJU5mQX4w0vcoSkfzzkdfpfM1gImN1Ot0Oi-HW6XUlBQAOpXaxgqQJJwtv0aAvWdEALw_wcB.
 • NICE, 2018. Safe staffing for nursing in adult inpatient wards in acute hospitals overview. Available at: https://pathways.nice.org.uk/pathways/safe-staffing-for-nursing-in-adult-inpatient-wards-in-acute-hospitals.
 • Austin, J., 2023. Strategic Healthcare Change: Balancing Change and Stability. Journal of Healthcare Management,  68(1), pp. 9-14  10.1097/JHM-D-22-00228.
 • Ford, E., 2019. Stress, Burnout, and Moral Injury The State of the Healthcare Workforce. Journal of Healthcare Management, 64(3), pp. 125-127. 10.1097/JHM-D-19-00058.
 • Zanoto, B.S., et al., Value-Based Healthcare Initiatives in Practice: A Systematic Review. Journal of Healthcare Management, 66(5), pp. 340-365. 10.1097/JHM-D-20-00283.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Ni posebnih pogojev.

Metode ocenjevanja:

 • Pisni izpit  - 80 %
 • Seminarsko delo  - 20 %   

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanje, seminar, študij strokovnega gradiva in predstavitev pred skupino.