Naslov predmeta:

Promocija zdravja in organizacije

Nosilec predmeta:

doc. dr. Katja Pesjak

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Katja Pesjak

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

20/10

Kontaktne ure drugih oblik študija:

 

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 • Sposobnost nadgrajevanja organizacijske kulture
 • Sposobnost nadgrajevanja organizacijske klime
 • Sposobnost nadgrajevanja zaposlenih v organizaciji 

Obvezna literatura:

 • Hayden, J.A., 2013. Introduction to health behavior theory. 2nd ed. Burlington, Massachusetts, USA: Jones & Bartlett Learning
 • Starc, A., 2014. Zdravstvena organizacija in organizacijski potencial posameznika in delovnih timov : univerzitetni učbenik. Ljubljana : Zdravstvena fakulteta
 • Moretti, M. & Markič, M., eds., 2017. Organizacijska kultura in organizacijska klima: Teorija, praksa in raziskave v Sloveniji. Koper: Založba Univerze na Primorskem
 • Nash, D.B., Skoufalos, A., Fabius, R.J. & Oglesby, W.H., 2021. Pulation Health: Creating a Culture of Wellness, 3rd Edition. Burlington: Jones and Bartlett Learning
 • Mayer, C.H., 2011. The Meaning of Sense of Coherence in Transcultural Management : A Salutogenetic Perspective on Interactions in a Selected South African Business Organisation. Germany: Waxmann Verlag GmbH, Germany.
 • Mittelmark, M.B., Bauer, G.F., Vaandrager, L., Pelikan, J.M., Sagy, S., Eriksson, M., Lindström, B. & Magistretti, C.M., 2022. The Handbook of Salutogenesis Second Edition. Switzerland: Springer International Publishing

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Opravljene potrebne obveznosti za prehod v višji letnik.

Metode ocenjevanja:

 • Pisni izpit (70%)
 • Seminar (30%)

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, seminarji, individualni študij.