Predmet P S SV IDŠ ECTS
Duševno zdravje med preventivo in promocijo 20 20 20 65 5
Zdravje otrok in mladostnikov 20 20 20 40 5
Promocija zdravja pri delu 20 20 20 40 5
Zdravje pri kroničnih bolnikih 20 20 20 40 5
Telesna dejavnost za krepitev zdravja v vseh življenjskih obdobjih 20 20 20 40 5
Strategije zagotavljanja in promocije zdrave prehrane 20 20 20 40 5
Legenda: P=predavanja, S=seminar, DOŠ=druge oblike študijskega dela, KU=kontaktne ure, IDŠ=individualno delo študenta, ECTS= KU+IDŠ
* do 20% predavanj bo izvedeno v obliki e izobraževanja (e učilnica ali direktne videokonference)