Naslov predmeta:

Duševno zdravje med preventivo in promocijo

Nosilec predmeta:

prof. dr. Vesna Švab

Izvajalec predmeta:

 • prof. dr. Vesna Švab
 • Tanja Torkar, pred.

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

20/20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

 

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 Zimski ali letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Kompetence, ki jih bo študent osvojil v sklopu predmeta so sledeče:
 • Razumevanje osnovnih konceptov duševnega zdravja ter poznavanje načel Načrta za duševno zdravje SZO 2022
 • Sposobnost razumevanja in ločevanja med pristopi preventivne duševnih motenj kurative in promocije duševnega zdravja
 • Sposobnost kritične presoje znanstvenih in strokovnih spoznanj  s področja duševnega zdravja;
 • Sposobnost kritične uporabe znanstvenih in strokovnih spoznanj, pristopov sodobnega raziskovanja duševnega zdravja in preventive duševnih bolezni
 • Sposobnost povezave znanstvenih in strokovnih spoznanj pristopov znotraj duševnega zdravja s sorodnimi znanstvenimi disciplinami;
 • Prepoznavanje in kompetence za obvladovanje stigme in diskriminacije v javnosti in v poklicnih skupinah.
 • Zna se povezovati s službami, ki izvajajo psihosocialno rehabilitacijo
 • Usmerjanje v interdisciplinarno raziskovanje (psihologija – psihiatrija – javno zdravje - ...) v skladu z Nacionalnim programom duševnega zdravja

Obvezna literatura:

 • WHO, 2022. Mental Health Plan 2022. Geneva: Who.
 • WHO, 2021. Nove smernice Svetovne zdravstvene organizacije glede skupnostne obravnave iz 10. 6. 2021. Available at:  Šent - Nove smernice WHO glede skupnostne obravnave (sent.si)
 • Švab, V., 2011. Stigma and mental disorders. In: L. L'ABATE, ed. Mental illnesses - understanding, prediction and control. Rijeka: InTech, pp. 37-68.
 • Švab V., ed., 2019. Obravnava v skupnosti. ŠENT. Available at: Obravnava v skupnosti.( dostopno na:  Obravnava v skupnosti.indd (sent.si)).

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Pogojev ni.

Metode ocenjevanja:

 • Pisni izpit   60%
 • Seminarska naloga  40%