Naslov predmeta:

Strategije zagotavljanja in promocije zdrave prehrane

Nosilec predmeta:

doc. dr. Matej Gregorič

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Matej Gregorič

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

20/20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

 

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski ali letni

Jezik:

Slovenski in angleški jezik
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent bo sposoben:
 • poznati načela uravnotežene in varovalne prehrane za ohranjanje in krepitev zdravja
 • razumeti razlike med preventivno prehrano, promocijo zdrave prehrane in prehrano v javnem zdravju (področje ukrepov in politik)
 • prepoznati pripomočke za lažjo predstavo uravnotežene prehrane in prepoznavo zdravih izbir
 • poznati preventivno prehrano pred ključnimi boleznimi sodobnega časa
 • razlikovati principe promocije zdravje prehrane v različnih življenjskih obdobjih in stanjih
 • usvojiti sposobnosti za profesionalno in interdisciplinarno reševanje problemov
 • pridobiti profesionalen in podporen odnos do sodelavcev, študentov in ostalih članov tima

Obvezna literatura:

 • Bendich, A. & Deckelbaum, R.J., 2010. Preventive Nutrition. 4th ed. Springer: Humana Press.
 • Green, J. & Tones, K., 2010. Health promotion: planning and strategies. 2nd ed. London: Sage.
 • Mahan, K. & Escott-Stump, R.J.L., 2012. Krause's Food and the Nutrition Care Process, 13th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company.
 • Gibney, M.J., Margetts, M.B., Kearney, J.M. & Arab, L., eds., 2004. Public Health Nutrition. Oxford, England: Blackwell Publishing.
 • WHO, 2004. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Geneva: World Health Organization.
 • WHO, 2013. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020. Geneva: World Health Organization.
 • Willett, W.C., et al., 2006. Prevention of chronic disease by means of diet and lifestyle changes. In Jamison, D.T.,  et al. ed. Disease Control Priorities in Developing Countries. Washington, DC; New York, NY: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank; Oxford University Press.
 • Ministrstvo za zdravje, 2016. Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.
 • Gregorič, M., et al., 2019. Različni vidiki prehranjevanja prebivalcev Slovenije : v starosti od 3 mesecev do 74 let. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 • WHO, 2018. Evaluating implementation of the WHO set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children: Progress, challenges and guidance for next steps in the WHO European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
 • WHO, 2016. Evaluating implementation of the resolution on the Slovenian food and nutrition action plan 2005–2010. Copenhagen, Ljubljana: WHO, Regional Office for Europe: National Institute of Public Health Slovenia.
 • EFSA, 2010. Scientific Opinion on establishing Food-Based Dietary Guidelines. EFSA Journal, 8(3), p. 1460.
 • Poličnik, R., 2018. Zdrava prehrana. Priročnik za izvajalce v zdravstvenih domovih. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Ni pogojev za vključitev.

Metode ocenjevanja:

 • Pisni izpit  - 80 %
 • Seminarska naloga  - 20 %

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, seminar.
 • Na seminarjih je potrebna 80 % udeležba.