Magistrski program Promocija zdravja: zimski semester 

Predmet P S SV DOŠ IDŠ ECTS
Javno zdravje in potrebe dolgožive družbe 30 20   10 65 5
Magistrski seminar 1   20   105 125 5
Temelji promocije zdravja in metode dela 40 40 20 20 130 10
Raziskovalne metode 40 40   40 130 10
Skupaj  140 120 20 80 390 30
Legenda: P=predavanja, S=seminar, DOŠ=druge oblike študijskega dela, KU=kontaktne ure, IDŠ=individualno delo študenta, ECTS= KU+IDŠ
* do 20% predavanj bo izvedeno v obliki e izobraževanja (e učilnica ali direktne videokonference)

Magistrski program Promocija zdravja: letni semester

Predmet P S SV DOŠ IDŠ ECTS
Družbene neenakosti in determinante zdravja 40 40 20 20 130 10
Načrtovanje in evalvacija programov promocije zdravja 40 40 20 20 130 10
Vedenje v zvezi z zdravjem – kultura, skupnost, država 40 40 20 20 130 10
Skupaj 2. semester 120 120 60 60 390 30
Legenda: P=predavanja, S=seminar, DOŠ=druge oblike študijskega dela, KU=kontaktne ure, IDŠ=individualno delo študenta, ECTS= KU+IDŠ
* do 20% predavanj bo izvedeno v obliki e izobraževanja (e učilnica ali direktne videokonference)