Naslov predmeta:

Načrtovanje in evalvacija programov promocije zdravja

Nosilec predmeta:

doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar/seminarske vaje:

40/20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

130

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent bo:
 • sposoben uporabiti teoretično znanje v svojem delovnem okolju,
 • spoznal faze priprave in izvedbe promocijskega programa
 • sposoben načrtovati, pripraviti in izvesti učinkovit promocijski program
 • sposoben evalvirati promocijski program

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • McKenzie, J.F., Neiger, B.L., & Thackeray, R., 2022. Planning, Implementing, & Evaluating Health Promotion Programs: A Primer (8th ed). Sudbury, ZDA: Jones and Bartlett Publishers, Inc.
 • Healey, B.J. & Zimmerman, R.S., 2009. The New World of Health Promotion: New Program Development, Implementation, and Evaluation. Burlington, Massachusetts, ZDA: Jones & Bartlett Learning.
 • Watson, M.E., 2010. Systems Approach Workbook For Health Education & Program Planning. Burlington, Massachusetts, ZDA: Jones & Bartlett Learning.
 • Tones, K. & Green, J., 2015. Health Promotion, Planning and Strategies. London: Sage Publications Ltd.
 • Nutbeam, D. & Bauman, A., 2022. Evaluation in a nutshell. A practical guide to the evaluation of health promotion programs. New York: McGraw Hill. Available at: https://www.mheducation.com.au/evaluation-in-a-nutshell-3rd-edition-9781760427177-aus.
 • Issel, M. L., Wells, R., Williams, M.,  (2021). Health Program Planning and Evaluation: A Practical Systematic Approach to Community Health. (5 ed.) UK: Jones & Bartlett Learning.
 • Sharma, M., Petosa Lingyak, R., (2023). Evaluation and Measurement in Health Promotion. (1. ed.) ZDA: Jossey-Bass
 • Baldwin, L., Fleming, M. L., (2020). Health Promotion in the 21 st Century. (1 ed.) UK: Routledge.

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Ni pogojev.


 

Metode ocenjevanja:

 • Pisna seminarska naloga z ustno predstavitvijo.

 

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja: uporaba avdiovizualne opreme, spletna učilnica.
 • Ciljno branje in delo doma.
 • Skupinsko delo v obliki delavnic.
 • Vaje v paru, v skupini, individualno.
 • Aktivne oblike dela.