Magistrski program Promocija zdravja: zimski semester

Predmet P S SV DOŠ IDŠ Skupaj ECTS
Na dokazih podprta praksa v promociji zdravja 30 20   10 65 125 5
Zdravje v vse politike, etika in evropska perspektiva v promociji zdravja 30 20   10 65 125 5
Komunikacijski pristopi v promociji zdravja 40 40 20 20 130 250 10
Izbirni predmet 1 (strokovni)
30 20 10   65 125 5
Magistrski seminar 2   20     105 125 5
Skupaj  130 120 30 40 430 750 30
Legenda: P=predavanja, S=seminar, DOŠ=druge oblike študijskega dela, KU=kontaktne ure, IDŠ=individualno delo študenta, ECTS= KU+IDŠ
* do 20% predavanj bo izvedeno v obliki e izobraževanja (e učilnica ali direktne videokonference)

Magistrski program Promocija zdravja: letni semester

Predmet P S SV DOŠ IDŠ Skupaj ECTS
Programi preventive in promocije zdravja v vseh življenjskih obdobjih 40 40 20 20 130 250 10
Izbirni predmet 2 (strokovni) 20 20 20   65 125 5
Izbirni predmet 3 (družboslovni) 30 20 10   65 125 5
Magistrski seminar 3 – Magistrsko delo         250 250 10
Skupaj 4. semester 90 80 50 20 510 750 30
SKUPAJ študijski program 450 440 160 190 1760 3000 120
Legenda: P=predavanja, S=seminar, DOŠ=druge oblike študijskega dela, KU=kontaktne ure, IDŠ=individualno delo študenta, ECTS= KU+IDŠ
* do 20% predavanj bo izvedeno v obliki e izobraževanja (e učilnica ali direktne videokonference)