Naslov predmeta:

Magistrski seminar 1

Nosilec predmeta:

doc. dr. Branko Bregar
doc. dr. Sanela Pivač

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Branko Bregar
 • doc. dr. Sanela Pivač

Kontaktne ure predavanj:

 

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

 

Individualno delo študenta:

105

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent bo na osnovi pisnih navodil:

 • Znal pristopiti in izvesti pregled literature,
 • Študent bo na osnovi pregleda literature znal opredeliti raziskovalni problem in pripraviti raziskovalni načrt.
 • Študent bo znal izdelek uporabiti pri pripravi dispozicije magistrskega dela.

Obvezna literatura:

 • Melnyk, B.M. & Fineout-Overholt, E., 2011. Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice. Philadelphia [etc.]: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Poe, S. & White, K.M., eds., 2010. John Hopkins nursing evidence-based practice: implementation and translation. Nursing evidence-based practice. Indianapolis, IN: Sigma Theta Tau International, cop.
 • Dearholt, S. & Dang, D., 2012. Johns Hopkins Nursing Evidence Based Practice Model and Guidelines. 2nd ed. Indianapolis: Sigma Theta Tau International.
 • Courtney, M. & McCutcheon, H., 2010. Using evidence to guide nursing practice. Sydney [etc.]: Elsevier.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Bazično znanje s področja raziskovalnih metod.

Metode ocenjevanja:

 • Izdelan raziskovalni načrt po navodilih  - 100 %.

Metode poučevanja in učenja:

 • Seminar, vaje.