Naslov predmeta:

Magistrski seminar 2

Nosilec predmeta:

izbrani mentor

Izvajalec predmeta:

 

Kontaktne ure predavanj:

 

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

 /

Individualno delo študenta:

125

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 • Študent bo pripravil dispozicijo magistrskega dela pod mentorstvom potrjenega mentorja na Komisiji za magistrske zadeve. 

Obvezna literatura:

 • Melnyk, B.M. & Fineout-Overholt, E., 2011. Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice. Philadelphia [etc.]: Lippincott Williams & Wilkins.
 •  
 • Poe, S. & White, K.M., eds., 2010. John Hopkins nursing evidence-based practice: implementation and translation. Nursing evidence-based practice. Indianapolis, IN: Sigma Theta Tau International, cop
 •  
 • Dearholt, S. & Dang, D., 2012. Johns Hopkins Nursing Evidence Based Practice Model and Guidelines. 2nd ed.  Indianapolis: Sigma Theta Tau International.
 • Courtney, M. & McCutcheon, H., 2010. Using evidence to guide nursing practice. Sydney [etc.]: Elsevier
 • Obdelava kvantitativnih podatkov:
 • Field, A., 2005. Discovering statistics using SPSS. London: Sage Publications.
 • Norušis, M., 2009. SPSS Gide to Data Analysis. New Jersey: Prentice Hall.
 • Norušis, M., 2009. SPSS Statistics 17.0 Advanced Statistical Procedures Companion. New Jersey: Prentice Hall. (enakovredna je kasnejša izdaja iste avtorice iz 2010 z naslovom: PASW Statistics 18 Guide to Data Analysis)
 • Kvalitativna analiza:
 • Kordeš, U. & Smrdu, M., 2015. Osnove kvalitativnega raziskovanja. Koper: Založba Univerze na Primorskem. Available at: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-TFMXKCNQ/ab7e9685-59eb-4850-bc9e-1a92779ae55e/PDF.

 

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Opravljen Matistrski seminar 1.

Metode ocenjevanja:

 • Pisni - Dispozicija 100%

Metode poučevanja in učenja:

 • Seminar