Naslov predmeta:

Na dokazih podprta praksa v promociji zdravja

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • doc. dr. Branko Bregar
 • doc. dr. Sanela Pivač

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

10

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent bo:
 • kritično ocenil osnove različnih pogledov na klinično prakso
 • identificiral trenutne limite znanja v okolju, kjer dela
 • spoznal koncept na dokazih podprete prakse in pomembnost le te za klinično okolje in zdravstvo
 • raziskoval implementacijo dokazov v prakso
 • identificiral strategije za premagovanje ovir za uporabo dokazov
 • razvil lasten raziskovalni aplikativni projekt in ga publiciral.

Obvezna literatura:

 • Crookes, P.A. & Davies S., 2004. Research into Practice: Essential skills for reading and applying research in nursing and healthcare. 2nd ed. London: Baillière Tindall.  
 • Melnyk, B.M. & Fineout-Overholt, E., 2011. Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice. Philadelphia [etc.]: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Poe, S. & White, K.M., eds., 2010. John Hopkins nursing evidence-based practice: implementation and translation. Nursing evidence-based practice. Indianapolis, IN: Sigma Theta Tau International, cop.
 • Dearholt, S. & Dang, D., 2012. Johns Hopkins Nursing Evidence Based Practice Model and Guidelines. 2nd ed.  Indianapolis: Sigma Theta Tau International.
 • Courtney, M. & McCutcheon, H., 2010. Using evidence to guide nursing practice. Sydney [etc.]: Elsevier.
 • Kohatsu, N.D., Robinson, J.G., Torner, J.C., 2004. Evidence-based public health: An evolving concept. Am J Prev Med, 27(5), pp. 417-421.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Bazično znanje s področja rziskovalnih metod in javnega zdravja.

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 100 %

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, seminar: uporaba avdiovizualne opreme.
 • Ciljno branje in delo doma.
 • Skupinsko delo v obliki delavnic.