Magistrska dela bodo sledila usmeritvam študijskega programa: razvoj modelov in algoritmov za preprečevanje in zdravljenje debelosti v vseh starostnih skupinah; vzpostavitev mreže in nadgradnja programov promocije zdravja v ruralnem okolju po celotni Sloveniji; razvoj modela, vzpostavitev mreže izvajalcev in izvajanje pomoči otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem, ki se soočajo s problemi tvegane in škodljive rabe alkohola; razvoj modela, vzpostavitev mreže izvajalcev in izvajanje promocije zdravja v tretjem življenjskem obdobju; razvoj in testiranje programa za opuščanje kajenja in motiviranje za opuščanje kajenja pri ciljnih skupinah, ki jih ne dosežejo programi v okviru zdravstvenega varstva; priprava celovite kampanje za promocijo varne spolnosti in testiranja za okužbo s HIV/AIDS med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi; priprava celovitega standardiziranega programa vzgoje za zdravo spolnost v zadnji triadi osnovne šole; priprava kataloga priporočenih programov krepitve zdravja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, vključno s sistemom vrednotenja izbranih programov, idr.


Seznam mentorjev za magistrska dela 
Seznam mentorjev in naslovi magistrskih del so objavljeni v ŠIS-u (Gradiva/Druga/Navodila).

Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela
Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin (pravilnik je objavljen v ŠIS-u Gradiva / Drugo / Pravilniki)