Študijski program druge stopnje Promocija zdravja

Predmetnik 2. letnika

Predmet P S DOŠ IDŠ ECTS
Promocija zdravega življenjskega sloga 50 40 20 140 10
Zdravje in okolje 50 40 20 140 10
Duševno zdravje med preventivo in promocijo 50 40 20 140 10
Zdravje otrok in mladostnikov 50 40 20 140 10
Promocija zdravja v starosti in medgeneracijsko sodelovanje 50 40 20 140 10
Promocija zdravja pri delu 50 40 20 140 10
Zdravje in ranljive skupine 50 40 20 140 10
Socialni marketing in zagovorništvo v promociji zdravja 50 40 20 140 10
Ekonomske analize za odločanje na področju promocije zdravja 50 40 20 140 10
Zdravje pri kroničnih bolnikih 50 40 20 140 10
Izbrane teme iz promocije zdravja – sodobni izzivi in komunikacijski pristopi 50
40
20 140 10
Izbirni predmeti drugih primerljivih programov v RS, EU ali na FZAB         10
Skupaj izbirni predmeti 200 160 80 560 40
Magistrsko delo   40   460 20
Skupaj 2. letnik 200 200 80 1020 60
Skupaj ure študijskega programa Promocija zdravja 500 440 200 1860 120
P - predavanja, S - seminar, DOŠ - druge oblike študija, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem (KU + IDŠ)