Magistrski program »Zdravstvena nega«: 1. semester

Predmet P S V IDŠ ECTS
Raziskovanje in raziskovalna metodologija 40 40 20 150 10
Teorija in praksa zdravstvene nege 40 40 20 150 10
Aplikacija sodobnih teorij etike v prakso zdravstvene nege 40 40 20 150 10
Skupaj 1. semester 120 120 60 450 30
P - predavanja, S - seminar, V - vaja, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem (KU + IDŠ)Magistrski program »Zdravstvena nega«: 2. semester

Predmet P S V IDŠ ECTS
Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi 0 80 20 150 10
Edukacijski in mentorski procesi v klinični praksi zdravstvene nege 40 40 20 150 10
Management v  zdravstvu in zdravstveni negi 40 40 20 150 10
Skupaj 2. semester 80 160 60 450 30
SKUPAJ 1. LETNIK 200 280 120 900 60
P - predavanja, S - seminar, V - vaja, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem (KU + IDŠ)