Naslov predmeta:
Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi
Nosilec predmeta
red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
Izvajalec predmeta:
 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • doc. dr. Branko Bregar
Kontaktne ure predavanj:
40
Kontaktne ure seminar:
40
Kontaktne ure vaj:
20
Individualno delo študenta:
150
ECTS:
10
Stopnja:
Bolonjski magistrski študij
Semester:
Zimski/Letni
Jezik:
Angleški in slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Cilj je, da študent projicira znanje iz raziskovanja na svoje delovno okolje. Študent bo razvil veščine postavljanja vprašanj v raziskovanju in bo razvil racionalen odnos v svojem kliničnem okolju na področju raziskovanja. Študent bo ob tem spoznaval etične, politične, menedžerske in metodološke dejavniki, ki so okrog njega. Študent bo razvil svoje lastno razumevanje kako se dokazi generirajo, obnavljajo, ocenijo in aplicirajo v prakso.

 

Obvezna literatura:
 • Crookes PA, Davies S. Research into Practice: Essential skills for reading and applying research in nursing and healthcare. 2nd ed. Lpndon: Baillière Tindall; 2004.
 • Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice. Philadelphia [etc.]: Lippincott Williams & Wilkins; cop; 2011.
 • Poe S, White KM, eds. John Hopkins nursing evidence-based practice : implementation and translation. Nursing evidence-based practice. Indianapolis, IN: Sigma Theta Tau International, cop.; 2010.
 • Johns Hopkins Nursing Evidence Based Practice Model and Guidelines. 2nd ed. Dearholt J, Dearholt SL, eds. B.k.: B.z.; 2012.
 • McCutcheon CM. Using evidence to guide nursing practice. B.k.: B.z.; 2010.
 • Članki po navodilu VSU.
Priporočljiva literatura:
 • Newell R, Burnard P. Research for Evidence-based Practice. Oxford: Blackwell; 2006.
 • Clifford C, Clark J. Getting Research into Practice. Edinburgh [etc.]: Churchill Livingstone; 2004.
 • Cutcliffe J, Ward M. Critiquing Nursing Research. 2nd ed. London: Quay Books Division; cop. 2007.
 • Parahoo K. Nursing Research: Priniciples, process and issues. London: Palgrave MacMillan; 2006.
Pogoji za vključitev v delo
oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:

 
Metode ocenjevanja:
 • Razvoj raziskovalnega načrta za izvedbo raziskave,  predstavitev pred skupino 50 %
 • Pisni izpit 50 %
Metode poučevanja in učenja:
Predavanja: uporaba avdiovizualne opreme.
Ciljno branje in delo doma.
Skupinsko delo v obliki delavnic.
Samostojno raziskovalno delo ob vodenih konzultacijah VSU.