Naslov predmeta:

Molekularni vidiki kliničnih sindromov in bolezni – izbrana poglavja

Nosilec predmeta:

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski/Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Znanje in razumevanje:

 • Razumevanje patomolekularnih interakcij in njihovih posledic.
   

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • Sposobnost razumevanja rizičnih kliničnih stanj pri bolniku.
   

Obvezna literatura:

 • Priročnik za uporabo novih  peroralnih antikoagulacijskih  zdravil v klinični praksi. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za antikoagulacijsko zdravljenje in preprečevanje trombemboličnih bolezni pri Združenju za žilne bolezni; 2012.
 • Mavri A, Vižintin Cuderman T, Štalc M, Božič M, Tratar G, Gubenšek M, et al. Priporočila za določanje testov trombofilije pri bolnikih z vensko trombembolijo. Zdrav Vestn 2013; 82(2): 65–79.
 • Stegnar M. Prepoznavanje motenj hemostaze z laboratorijskimi metodami. Ljubljana: Klinični oddelek za žilne bolezni, Interna klinika, Klinični center;  2005.
 • Marwa El Sabbahy, Vishal S. Vaidya.Ischemic kidney injury and mechanisms of tissue repair. Wiley Interdiscip Rev Syst Biol Med. 2011;3(5):606–18.
 • E.Meier. A short guide  to rheumatoid arthritis.. Freiburg: Sweden Diagnostics; 2005.
 • Nelen W. Risk factors for recurrent early pregnancy loss. Netherlands; 2000.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik.

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 70%
 • predstavitev seminarja - 30%
   

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji.