Naslov predmeta:

Varnost pacientov

Nosilec predmeta:

doc. dr. Saša Kadivec

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Saša Kadivec

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski/Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 • Ustvarjanje kulture varnosti
 • Vzpostavitev programov varnosti v lastnem delovnem okolju Razumevanje pojmov povezanih z varnostjo pacientov
 • Spoznanje modelov  nastanka napak, človeških in drugih dejavnikov
 • Opisati škodljivosti osebnega modela pri analizi napak
 • Izvajanje sporočanja in analize napak z iskanjem osnovnih vzrokov in prispevajočih dejavnikov
 • Razumevanje proaktivnega pristopa k varnosti pacientov
 • Preprečevanje napak s škodo za zdravje pri pacientu
Obvezna literatura:
 • Huber D. L. Leadership and Nursing Care Management - E-Book. 2013.
 • Robida A. Napake pri zdravstveni obravnavi pacientov: sistematična analiza globljih vzrokov napak in njihovo preprečevanje: priročnik: z znanostjo do večje varnosti pacientov. Bled: Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, Prosunt; 2013.
 • Robida A. Pot do odlične zdravstvene prakse. Ljubljana, Planet GV, 2009.
 • Agency for healthcare research and quality. PAtient safety and quality improvement. https://www.ahrq.gov/
 • Ginter P. M. , The Strategic Management of Health Care Organizations 7th Edition, 2019 na https://www.academia.edu/40491240/Strategic_Management_of_Health_Care_Organizations
 • Ministrstvo za zdravje, n. d. Kakovost zdravstvenega varstva. https://www.gov.si/teme/kakovost-zdravstvenega-varstva/

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik, opravljene obveznosti pri predmetu Osnove menedžmenta in kakovosti v zdravstvu in zdravstveni negi.

Metode ocenjevanja:

 • pisni  izpit - 70%
 • seminarji 30%
   

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, vaje v skupinah in posamezno.