Aktualno

Zakaj se nacionalno združenje zdravstvene in babiške nege ne opredeli do zdravstvene politike?

 | 

Medicinske sestre so največja poklicna skupina v zdravstvu in rade rečejo, da želijo imeti vpliv na zdravstveno politiko. Če izhajamo iz izjav, ki jih je ob obisku v Sloveniji podala dr. Judith Shamian, predsednica Mednarodnega sveta medicinskih sester, da »brez ustrezne politike ne more biti želenega uspeha. V prispodobi bi lahko rekli, da brez političnega vpliva ostajamo kot dobri igralci nogometa, ki nikoli ne zadenejo gola. Imeti politični vpliv je pot, s katero lahko spremenimo realnost.« (uvodnik v Obzorniku zdravstvene nege, št. 4, 2015), je odziv na aktualne razmere več kot potreben. Na spletni strani Zbornice zdravstvene in babiške nege pa lahko ob njenem obisku preberemo, da je »vodilne v zdravstveni in babiški negi spodbudila, da s svojimi znanji in izkušnjami aktivno sodelujejo pri odločevalskem procesu in sooblikujejo zdravstveni sistem po meri pacientov. Medicinske sestre imate moč, znanje, izkušnje, vzeti si morate še vpliv«. Opozorila je tudi na uničujoče posledice vodenja zdravstvenih zavodov brez ustreznih managerskih znanj in izkušenj ter udeležence spodbudila k pridobivanju ustreznih kompetenc (Zbornica Zveza, izjava za medije, 8. 10. 2015).

Izogibanje odgovornosti za oblikovanje zdravstvene politike

Od stanovske organizacije upravičeno pričakujemo, da zavzame jasno stališče o ciljih zdravstvene politike. Zadnji teden smo napreč priča številnim izraženim mnenjem o stanju slovenskega zdravstva, ki so ga izrekle zdravniške organizacije. V ZIB Biltenu (11. 12. 2015) lahko preberemo, »da so v zdravniških organizacijah kritični ob delnih posegih v zdravstveno zakonodajo. Prepričani so, da Slovenija potrebuje celovito reformo, kritični so še do drugih potez ministrstva in izrekajo nezaupnico ministrici za zdravje«. Včeraj pa smo v medijih slišali celo izjavo, da so »zdravniki edini zagovorniki pacientov«.

Če izhajam iz perspektive visokošolskega sektorja in visokošolske učiteljice zdravstvenega managementa in raziskovanja, sem že v enem od blog zapisov napisala, kaj predlagam na področju zdravstvenega managementa in upravljanja zdravstvenih zavodov. Danes želim poudariti, da ima Zbornica zdravstvene in babiške nege v tem trenutku odlično priložnost, da se argumentirano izjasni, kaj meni o pripravljeni Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025, s čim se v tej resoluciji strinja in s čim ne ter kaj predlaga, ob upoštevanju vloge, ki jo je imela pri oblikovanju strategije in Analize zdravstvenega sistema Slovenije. S tem bo tudi ustrezno komentirala delo ministrice za zdravje. Molčati ob dejstvu, da je na slavnostni akademiji 12. maja, ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester, bila ministrici podana ustna obveza, da nacionalna organizacija podpira ministrico, danes pa ne povedati, ali ta podpora še drži ali ne, je milo rečeno izogibanje odgovornosti za oblikovanje zdravstvene politike.

Ali je trenutna zdravstvena politika res slaba?

Ali torej pripravljena resolucija podpira javno zdravstvo, ali vključuje ukrepe za reorganizacijo zdravstva, ali vključuje ukrepe za obvladovanje posledic demografskih trendov, s katerimi se soočamo, ali se osredotoča na krepitev primarne ravni in krepitve zdravja v vseh politikah, ali opredeljuje jasen razvoj na področju medpoklicnega sodelovanja in oblikovanje novih profilov strokovnjakov, ki se bodo soočali s potrebami prebivalstva po zgledu razvitih držav, ali opredeljuje ustrezno kadrovsko politiko in usposobljenost vseh zdravstvenih kadrov v skladu z EU Direktivo 2013, ali opredeljuje spremembe v zdravstvenem managementu in upravljanju zdravstvenih zavodov? Ker so medicinske sestre velikokrat nosilke vodenja kakovosti, se naj nacionalna organizacija opredeli tudi do razvoja kakovosti v omenjeni resoluciji ter zadnje, vendar ne najmanj pomembno, ali resolucija upošteva temelje človekovih in pacientovih pravic.

Le s sposobnostjo in odgovornostjo, da v ključnih trenutkih nacionalna organizacija pove tisto, za kar se zavzema, bodo pacienti in družba dobili jasno sliko, kdo so medicinske sestre in kakšna je njihova dejanska vloga pri oblikovanju zdravstvene politike.

Zato: kakšno je stališče nacionalne organizacije na področju zdravstvene in babiške nege?

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.