Aktualno

Podeljevanje značk diplomantom FZAB

 | 

V zadnji četrtini 19. stoletja je nekaj šol v svetu, ki so izobraževale za poklic medicinske sestre, svojim diplomantkam poleg diplomske listine podeljevalo tudi diplomsko značko, imenovano kar sestrska značka. Na njej je bil običajno napisan naziv šole ali pa naziv bolnišnice, pri kateri je bila šola organizirana. V okviru Bolnišnice sv. Tomaža v Londonu je svojim najboljšim učenkam na šoli tudi Florence Nightingale podeljevala diplomske značke (Ericksen, 2016).

Tudi v Sloveniji so v preteklosti mnoge šole za medicinske sestre, babice in otroške negovalke ob uspešno zaključenem šolanju poleg listine podeljevale značke šole. Prve značke so bile podeljene leta 1925, častitljiva tradicija pa je pri nas zamrla po reformi srednje šole leta 1981/1982. Prvo slovensko značko, delo akademskega kiparja Lojzeta Dolinarja, je v obdobju pred letom 1934 svojim diplomantkam podeljevala Šola za zaščitne sestre v Ljubljani, drugo značko, ki jo je ustvaril akademski kipar France Gorše, je ista šola podeljevala od leta 1934 dalje. V preteklosti so bile značke tudi obvezni del uniforme. V Sloveniji se je védenje o tem, da so slovenske zdravstvene šole podeljevale diplomske značke in da so te značke mnoge zdravstvene delavke na uniformi tudi nosile, že skoraj povsem izgubilo (Fishinger, 2017).

Navajam nekaj primerov podeljevanja značk. Višja šola za medicinske sestre v Ljubljani je v začetku 60 let prejšnjega stoletja podeljevala standardni tip značke z napisom Višja šola za medicinske sestre v Ljubljani. Po nastanku Višje šole za zdravstvene delavce leta 1962 je šola višjim medicinskim sestram podeljevala standardni tip značke z napisom VŠZD v Ljubljani – oddelek za medicinske sestre.

Tudi Šola za zdravstvene delavce Jesenice je v drugi polovici 60 let prejšnjega stoletja novo izšolanim sestram podeljevala standardno značko iz tanke bakrene pločevine z napisom Šola za zdravstvene delavce Jesenice. Značko s takim napisom, vendar posrebreno in masivnejšo, je prejela še generacija, ki je končala šolanje leta 1970. Po preimenovanju šole v drugi polovici 70 let v Zdravstveno šolo Jesenice je šola podeljevala standardno, posrebreno diplomsko značko z napisom Zdravstvena šola Jesenice.

V preteklosti so značke podeljevali:

  • kot nagrado za uspešno zaključeno šolanje,
  • kot častno dekoracijo,
  • viden znak dosežene izobrazbe,
  • simbol sprejema v stroko,
  • ohranjanje občutka pripadnosti šoli in povezanosti z ostalimi diplomantkami iste šole,
  • osebno zaščito v socialno neurejenem, nevarnem okolju (patronažne medicinske sestre),
  • za izkazovanje uradne osebe.

Vsekakor značke predstavljajo del zgodovine zdravstvene nege ter nastanka, razvoja in sprememb izobraževalnih programov s področja zdravstvene nege. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) se zavedamo pomena ohranjanja kulturne dediščine, zato smo decembra 2017 ob slavnostnem dogodku – podelitvi diplom – začeli s podeljevanjem značk diplomantom prve stopnje študijskega programa Zdravstvena nega (VS). Predlog za obuditev tradicije podeljevanja značk je podala izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet., s katerim izkazuje skrb za obuditev slovenske kulturne dediščine ter zgodovino šolstva s področja zdravstvene nege.

FZAB podeljuje značke:

  • kot nagrado za doseženo stopnjo izobrazbe,
  • za ohranjanje občutka pripadnosti fakulteti,
  • izkazovanje pripadnosti stroki zdravstvene nege.

Diplomsko značko, ki predstavlja simbol FZAB in jo krasita kristala Swarovski, bodo prejeli vsi diplomanti, ki bodo zaključili izobraževanje na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS). Prejeli jo bodo tudi tisti, ki so diplomirali v preteklih letih. Ponosno naj si jo pripnejo na svoje uniforme.

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.