Aktualno

Novo: podiplomski študijski program Mentorstvo v kliničnem okolju

 | 

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin smo akreditirali nov študijski program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju. Gre za prvi tovrstni študijski program za izpopolnjevanje v Sloveniji, ki bo doprinesel k pridobivanju ustrezno usposobljenih strokovnjakov s področja mentorstva v kliničnem okolju. Program omogoča poglabljanje in nadgradnjo že pridobljenih kompetenc in sposobnosti za iskanje novih virov znanja na področju mentorstva študentov zdravstvenih ved.

Splošni cilj programa je usposabljanje udeležencev za skrbno, varno in bolj kakovostno vodenje študentov na kliničnem usposabljanju. Udeleženci programa bodo odgovorni za organiziranje in usklajevanje učnih aktivnosti v kliničnem okolju in spremljanje napredka študentov. Pridobili bodo znanja za ocenjevanje uspešnosti študentov na področju opravljanja kliničnega usposabljanja, in sicer s konstruktivnimi povratnimi informacijami, z razvijanjem kritičnega razmišljanja, določanjem in vzdrževanjem strokovne meje za zagotavljanje učinkovite, na dokazih podprte prakse. Program bo udeležence opremil s poglobljenim temeljnim strokovnim znanjem in vrsto predmetno specifičnih veščin.

Izhodišča za pripravo programa

Program Mentorstvo v kliničnem okolju izhaja iz vsebin, ki so pripravljene v skladu s Smernicami za izobraževanje v zdravstveni negi na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS) in z mednarodnimi standardi, kjer so opredeljeni standardi za področje mentoriranja: Nurse and Midwifery Council, Standards to support learning and assessment in practice, Standards for mentors, practice teachers and teachers (2010, 2018), Guidance for mentors of nursing students and midwives, Mentor / Sign-off Mentor Guide including Portfolio of evidence, 2008, RCN Guidance for Mentors of Nursing and Midwifery Students, 2017.

Potrebe po dodatnih znanjih

Mentoriranje predstavlja eno najstarejših oblik prenašanja znanja. V preteklosti je bilo mentorstvo spontano, intuitivno, danes pa predstavlja skrbno načrtovan proces, ki mora biti kakovostno izveden. Udeleženci programa bodo pridobili splošne kompetence, kot so opolnomočenost z znanji na področju izobraževanja za delo s študenti v kliničnem okolju, pripravljenost za sodelovanje pri reševanju pedagoških in andragoških vprašanj, razvoj stroke in mentorskega procesa na osnovi raziskovalnega dela, zagotavljanje kakovosti in varnosti v kliničnem okolju z upoštevanjem etičnih standardov, razvoj komunikacijskih spretnosti za delo s študenti, timsko delo in ustrezni medsebojni odnosi.

Na področju specifičnih kompetenc pa bodo udeleženci programa usposobljeni za načrtovanje in izvajanje del in nalog v skladu s kompetencami na področju mentorstva, pripravo načrta za izvedbo mentorskega procesa, poznavanje temeljev andragogike in pedagogike, zagotavljanje znanja in kompetenc za vodenje študentov na kliničnem usposabljanju za nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu in zdravstveni negi, analiziranje in kritično reševanje različnih problemov in izzivov z vidika vodenja in organizacije dela s študenti ob upoštevanju profesionalnih in etičnih načel. Pridobili bodo tudi sposobnost povezovanja različnih specifičnih znanj, komunikacije in razumevanj načel timskega dela, ustreznega in učinkovitega načrtovanja dela, jasnih opisov delovnih nalog, profesionalnih mej, jasnih ciljev dela s študenti in supervizije ter usposobljenost za raziskovalno delo na področju mentoriranja.

Eno leto študija za napredna strokovna znanja

Vsebine programa nudijo potrebno in napredno teoretično in praktično znanje za kakovostno delo na področju mentorstva v kliničnem okolju. Program vključuje znanja s področij temeljev pedagogike, andragogike v mentorstvu, na dokazih podprtega mentoriranja, mentorskega procesa in motivacije z medsebojnimi odnosi, etičnega delovanja na kliničnem usposabljanju, kakovosti dokumentacije in ocenjevanja študentskega dela in kliničnega usposabljanja. Izbirne vsebine temeljijo na nadgradnji znanja na področju ergonomije in delovnega okolja, didaktičnih pristopov v mentorstvu, pristopov v izobraževanju študentov na področju kliničnega usposabljanja, vodenju in organizaciji dela študentov v procesu mentoriranja, reflektivnega vedenja in kritičnega razmišljanja, supervizije v mentorskem procesu in medgeneracijskega sodelovanja. Študij se zaključi s pripravo projektne naloge, ki temelji na reševanju aktualnih problemov na področju mentorstva.

Študijski program za izpopolnjevanje na kratko:

  • Trajanje 1 leto, 2 semestra
  • 6 obveznih in 2 izbirna predmeta
  • 190 ur predavanj
  • 370 ur seminarjev
  • 100 ur kliničnih vaj

Prvi študenti že v študijskem letu 2019/2020

Prvi študenti se bodo v program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju lahko vpisali že v študijskem letu 2019/2020. Program bo za klinične mentorje, ki sodelujejo pri usposabljanju študentov FZAB, v študijskem letu 2019/2020 brezplačen. Informativni dan bo potekal 15. oktobra 2019 ob 15:30 uri v prostorih FZAB na naslovu Ob železnici 30a, Ljubljana.

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.