Aktualno

Sporočila iz Singapurja

 | 

Udeležila sem se kongresa Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN), ki je potekal v Singapurju od 27. 6. do 1. 7. 2019. Na kongresu je bilo predstavljenih veliko odgovornosti za razvoj zdravstvene nege v družbi. V blogu opisujem nekatere izmed njih.

VEČ ZDRAVSTVA ZA ZDRAVJE

Že sam naslov kongresa je bil medsektorski – Beyond Healthcare to Health ali Več zdravstva za zdravje. Kongres je z dobro izbranimi plenarnimi govorci in vzporednimi dogodki na več vsebinskih področjih prispeval k jasno oblikovanim sporočilom, kako pomembna je zdravstvena nega in njen razvoj na napredni ravni za doseganje univerzalnega dostopa do zdravja.

VELIKA PODPORA MEDICINSKIM SESTRAM S STRANI SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE

To, da je na zdravstveno nego treba resno računati in jo na ravni držav okrepiti, je s svojo prisotnostjo in nagovorom sporočil tudi generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Moč, ki lahko uresniči cilj zdravje za vse. Moč, ki lahko doseže univerzalno zdravstveno varstvo.« Povedal je, da je vloga medicinskih sester izjemno pomembna in da te skupaj z babicami predstavljajo več kot 50 % zaposlenih v zdravstvu ter imajo velike učinke in doprinose v zdravstvenem sistemu, zato mora vsaka država to prepoznati. Kot generalni direktor organizacije WHO se tega zelo dobro zaveda, zato je z obiskom, ki je bil za udeležence presenečenje, dal odločno podporo medicinskim sestram po vsem svetu. Na kongresu je sodelovala tudi Elizabeth Iro, glavna direktorica za področje zdravstvene nege pri organizaciji WHO, ki je opozorila na nujnost, da medicinske sestre poskrbijo, da je njihov glas slišan in da so del zdravstvene politike na ravni države: »Moramo poskrbeti, da bodo naši glasovi slišani. Moramo rjoveti!«

Pomemben govornik kongresa je bil tudi bivši premier Južne Koreje Kim Hwang-Sik, ki je kot predsednik večnacionalnega odbora za nominacijo dveh avstrijskih medicinskih sester za Nobelovo nagrado za mir, nominacijo tudi podrobneje predstavil. Gre za Marianne Stöger in Margaret Pissarek, ki sta od zgodnjih šestdesetih let prejšnjega stoletja več kot 40 let delali kot prostovoljki z več tisoč pacienti, ki so imeli lepro (gobavost) in bili izolirani na korejskem otoku Sorodko. Zveza medicinskih sester Koreje je pričela s peticijo za njuno nominacijo za Nobelovo nagrado. Predlagam, da podprete njihov predlog in peticijo podpišete tudi vi na http://mm.kna.or.kr/.

NOVA PRIPOROČILA ZA ZAPOSLOVANJE IN KADROVSKE NORMATIVE TER RAZVOJ MEDICINSKIH SESTER

Tretji dan kongresa je bil predstavljen pomemben dokument White paper on Nurse Staffing Levels for Patient Safety and Workforce Safety, ki združuje dokaze iz različnih virov, držav in kontekstov, ki pokažejo, kako pomembno je ustrezno število medicinskih sester, njihova usposobljenost, ustrezno okolje delovanja in časovna ustreznost za zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave. Namen dokumenta je razumeti pomen ustreznega zaposlovanja v zdravstveni negi in zadržati medicinske sestre v poklicu.

Profesorica Linda Aiken nikoli ne razočara in tudi tokrat ni. Skupaj s profesorjem Matthewom McHughom sta prikazala, kako naprej, sedaj ko smo zbrali že številne dokaze o povezanosti števila medicinskih sester in njihove izobrazbe z izidi zdravstvene obravnave. Aikenova je povedala, da je sedaj treba nameniti več pozornosti intervencijam, ki lahko zmanjšajo pomanjkanje medicinskih sester in implementirati intervencije za izboljšanje delovnih pogojev. Delovati je treba na pilotnih spremembah, jih ovrednotiti in uvesti trajne spremembe, ki bodo imele učinke na zadovoljstvo medicinskih sester s profesionalnim delom, ker bomo lahko le tako manko medicinskih sester obrnili v pravo smer. To je izjemnega pomena, saj je zadovoljstvo pacientov povezano s statusom medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev, zato je treba zaposlovanju in delovnim okoljem medicinskih sester v prihodnosti nameniti veliko pozornosti. Le tako bomo lahko stabilizirali zanimanje za ta poklic in druge zdravstvene poklice.

Prikazala sta nekaj primerov dobrih praks. Tako je Irska razvila nov model razmerja kadra v zdravstveni negi glede na stopnjo izobrazbe, prešli so na model 80 % visokošolsko izobraženih medicinskih sester in 20 % tehnikov zdravstvene nege (practila nurse, associate nurse, health care assistant). Z uvedbo tega modela jim je v okviru projekta Miss Care padlo število neizvedenih intervencij s 75 % na 36 %, izboljšalo se je tudi zadovoljstvo medicinskih sester. Navedeni so bili tudi primeri drugih držav, ki so izboljšale status medicinskih sester. Priporočilo raziskave RN4CAST, ki je bila izvedena v številnih evropskih državah in izven nje, je, da bi na kirurških in internističnih oddelkih morali doseči naslednje razmerje: 1–2 pacienta na eno medicinsko sestro v dnevni izmeni in 1–3 paciente na eno medicinsko sestro v nočni izmeni. Sliši se nemogoče, vendar taka so nova varnostna priporočila glede na izvedene raziskave projektov RN4CAST in Miss Care. Treba je pristopiti k uresničevanju priporočene kadrovske strategije razvoja kadrov v zdravstveni negi, razviti napredne oblike dela in specializacije. Preprečevati je treba izgorelost pri medicinskih sestrah in obvladovati stroške zapletov zdravstvene obravnave, preprečiti podaljševanje ležalnih dob in ponovnih hospitalizacij zaradi nezadostne kadrovske strukture.

Dokazi so zelo jasni, ustrezno zaposlovanje medicinskih sester je povezano z manjšo smrtnostjo, s krajšimi hospitalizacijami, z manj ponovnimi sprejemi, manj okužbami, manj padci, manj razjedami zaradi pritiska, večjim zadovoljstvom pacientov in medicinskih sester, manj izgorelosti in večjim namenom ostati v poklicu. Kaj hočemo še več?

STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVA 3 D

Dr. Jim Campbell, direktor oddelka za zdravstvene delavce pri organizaciji WHO, je povzel strategijo zagotavljanja ustrezne vzdržnosti zdravstvenih sistemov 3 D.

  • 1 D – Data – Podatki so izjemnega pomena, morajo biti resnični in sistematično zbrani in kontinuirano dostopni;
  • 2 D – Dialogue – Dialog med nacionalnimi zvezami zdravstvene nege in voditelji zdravstvene nege, ki naj kliničnemu delu dajo ustrezen pomen in zagovarjajo kakovost zdravstvene nege, slednjemu naj dodajo še medsektorski dialog o ustreznih sistemskih rešitvah problemov v zdravstvu v državi, stroških in potrebnih naložbah za univerzalno dostopno zdravstvo;
  • 3 D – Decision – Odločanje, ki vodi k spremembam, uvajanju novih politik in ki zna artikulirati naložbe v dobro zdravstvenega sistema.

Profesor James Buchan je opozoril na migracije in zadržanje medicinskih sester v državi. Ko medicinska sestra zapusti zdravstveno organizacijo, ima to vsaj tri učinke:

  1. na medicinske sestre, ki ostanejo v organizaciji, saj se soočijo z večjimi obremenitvami,
  2. na organizacijo, ki ostane brez medicinske sestre, ki jo je razvijala, in ima učinek
  3. na paciente in družbo.

Prikazan je bil okvir za zadržanje in s tem povezana orodja kot priporočilo za dejavnosti delodajalcev in države na področju zadržanja medicinskih sester.

USPOSOBLJENOST ZA VODENJE, RAZVOJ MLADIH IN NURSING NOW

Velik poudarek je bil na usposobljenosti medicinskih sester za vodenje in razvoju mladih medicinskih sester za vodstvena delovna mesta. ICN izvaja dva programa na tem področju, in sicer v okviru projektov The Global Nursing Leadership Institute™ in Leadership for Change™. Le z ustreznimi znanji za izboljšanje zdravja ljudi, izboljšanje zdravstvene obravnave in napredni razvoj zdravstvene nege v družbi bodo lahko medicinske sestre ustrezno pripravljene, da sedejo za mizo, kjer se razpravlja in odloča o pomembnih odločitvah za zdravje ljudi.

Pozornost je bila namenjena tudi predstavitvi kampanje Nursing Now, ki je potekala prvi dan kongresa. Člani odbora direktorjev regij ICN smo se sestali tudi z vodstvom kampanje in razpravljali o pomembnosti implementacije na lokalni ravni na način, da se postavi razvojne cilje, ki se bodo nadaljevali tudi po zaključku kampanje. ICN in WHO podpirata kampanjo Nursing Now, saj povzema ključne usmeritve potrebnih razvojnih korakov v zdravstveni negi, ki jih mora uresničiti vsaka država.

TRGOVINA Z LJUDMI IN MEDICINSKE SESTRE

Zadnji dan kongresa je bil posvečen trgovini z ljudmi in kaj lahko medicinske sestre naredijo na tem področju. Cindy McCain, ameriška prostovoljka in humanitarka, je kot plenarna govornica izpostavila, da morajo biti medicinske sestre v prvih vrstah za preprečevanje in odkrivanje trgovine z ljudmi. Zato morajo imeti tudi znanje o tem, da se lahko aktivirajo. Slednje naj postane del vsebin študijskih programov pri temah javnega zdravja. Trgovina z ljudmi ima velike učinke na zdravje ljudi in družbene vrednote. Če je ne vidimo, še ne pomeni, da je ni, zato si kot zdravstveni delavci ne smemo zatiskati oči. O tej pomembni družbeni temi je v popoldanskem delu spregovoril tudi Kevin Hyland (član skupine Council of Europe Independent Group of Experts for Trafficking).

ZAKLJUČNA MISEL

Od medicinskih sester se pričakuje družbeno odgovorno delovanje, medsektorsko delovanje za preseganje meja zdravstvene nege za doseganje zdravja ljudi. Današnji problemi zdravja so kompleksni, zato je povezovanje in vključevanje vseh strok nujnost. Pri tem medicinske sestre ne smejo biti same, vlade jih morajo podpreti, vendar je ključnega pomena, da medicinske sestre glasno zahtevajo dostopno, varno in kakovostno zdravstveno nego, zdravstveno obravnavo ter celostno oskrbo za posameznika in skupnost. Dokazov o tem, kako sta usposobljenost in število zaposlenih pomembna, je dovolj; treba jih je uporabiti in začeti razvoj premikati s pilotnimi projekti, katerih pobudnice morajo biti medicinske sestre. Naš cilj mora biti univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev.

ICN Congress 2019

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.