Raziskave

Primanjkljaj vsebin s področja demence v visokošolskih izobraževalnih programih

 | 

V letu 2015 je na svetu živelo 47,5 milijona ljudi z demenco, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije pa je vsako leto prepoznanih 7,7 milijona novih primerov bolezni. To pomeni, da se vsakih nekaj sekund pojavi nov primer obolelosti za demenco, kar opozarja na nujnost po ustreznem odzivu na problematiko. Svetovna zdravstvena organizacija pri tem kot pomembni prioriteti izpostavlja usposabljanje strokovnjakov različnih poklicnih profilov in usmerjenost v visoko kakovost oskrbe oseb z demenco v vseh fazah bolezni.

V novejšem uvodniku revije Nurse Education Today Collier, Knifton in Surr poudarjajo, da je malo znanega o količini ali vsebini izobraževanj s področja demence v obstoječih izobraževalnih programih visokošolskih institucij s področja zdravstva. Hkrati raziskave ugotavljajo, da mnogim strokovnjakom manjka specializiranih znanj s področja dela z osebami z demenco. Britanska raziskava omenja, da je pokritost demence znotraj vsebin duševnega zdravja v študijskem programu zdravstvena nega zelo spremenljiva in odvisna od prioritet učnega načrta ter visokošolske institucije.

PalliareZaradi pomanjkanja informacij o visokošolskem izobraževanju s področja demence smo v okviru mednarodnega projekta Palliare izvedli kvantitativno raziskavo o vključenosti vsebin s področja demence v obstoječih akreditiranih zdravstvenih in socialnih visokošolskih izobraževalnih programih sedmih partnerskih držav: Češke, Finske, Portugalske, Slovenije, Španije, Švedske in Škotske. Raziskava je pokazala velik primanjkljaj vsebin s področja demence v proučevanih visokošolskih študijskih programih, kar potrjuje spoznanja drugih avtorjev.

  • Nobena od sodelujočih držav nima dodiplomskega študijskega programa s področja demence.
  • Na Portugalskem, v Sloveniji, na Švedskem in Škotskem obstajajo študijski programi, ki imajo module oz. predmete s področja demence.
  • V vseh državah se v sklopu generičnih dodiplomskih študijskih programov izvajajo predmeti, ki med drugim pokrivajo tudi vsebine, ki so povezane z demenco.
  • Magistrski študijski programi, ki neposredno pokrivajo področje demence, so na voljo le v Španiji, na Škotskem in Švedskem.
  • V vseh državah pa se v sklopu generičnih magistrskih programov izvajajo predmeti, ki med drugim pokrivajo tudi vsebine, ki so povezane z demenco.
  • Nobena partnerska država, razen Škotske, ne ponuja doktorskega študija s področja demence. Škotska izvaja sedem doktorskih programov s področja demence.
  • V nekaterih proučevanih državah poleg omenjenih akreditiranih programov obstajajo tudi nacionalni programi usposabljanja. Škotska jih izvaja šest, a niso akreditirani.
  • Ugotovili smo tudi, da primanjkuje znanj s področja oskrbe v obdobju napredovane demence. Novejša analiza študij primera o napredovani demenci v sedmih evropskih državah podobno govori o pomanjkanju strokovnjakov s področja napredovane demence ter o pomanjkanju konsenza o izobraževanju s področja napredovane demence.

Več informacij o projektu Palliare je na voljo tudi na naslednjih spletnih naslovih:

Spletna stran Dementia Palliare Community of Practice

Spletna stran Palliare Project

Twitter: DementiaPalliare

Povzetki ugotovitev posameznih aktivnosti v sklopu projekta Palliare

Posnetek mednarodne konference (junij 2015)

 

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.