Aktualno

Dobra praksa dela z osebami z demenco in njihovo družino v napredovani fazi bolezni

 | 

25. maja je Slovenija pridobila težko pričakovano Strategijo obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020, ki pomeni velik premik na področju reševanja problematike demence v Sloveniji. V Sloveniji je po nekaterih ocenah več kot 32.000 ljudi, obolelih za demenco, zanje pa skrbi okoli 100.000 svojcev, zdravstvenih in socialnih delavcev ter drugih.

Na FZJ sodelujemo v uspešnem mednarodnem projektu Palliare, ki je usmerjen v izboljšanje znanj strokovnega kadra na področju demence, v izboljšanje pristopov k obravnavi oseb v napredovani fazi bolezni in k mednarodnemu povezovanju strokovnega kadra na področju demence. O svojih dejavnostih smo tukaj že pisali, tokrat pa želimo opozoriti še na dve pomembni izboljšavi.

Izjava o dobri praksi na področju napredovane demence
Izjava o dobri praksi na področju napredovane demence (ang. Dementia Palliare Best practice statement) je bila pripravljena na podlagi vrste nacionalnih in mednarodnih virov ter v soglasju nacionalnih strokovnjakov in mednarodnih organizacij, ki delujejo na področju demence. Izjava nudi usmeritve za prakso ter promocijo konsistentnega in kohezivnega pristopa k oskrbi oseb z demenco. Izjava je razdeljena v šest vsebinskih sklopov, ki odgovarjajo na tri pomembna vprašanja: kaj, zakaj in kako. »Kaj« obravnava vsebino in vlogo strokovnega kadra na področju demence. »Zakaj« pojasnjuje razloge za izjavo. »Kako« predlaga, kako se izjava lahko doseže z vidika predlagane dobre prakse. V vsakem od sklopov so opredeljeni tudi ključni izzivi, ki jim je treba nameniti še posebno pozornost in razvoj.

Izjava je za uporabo dostopna v celoti, zato smo v v dokumentu Ključni poudarki Izjave o dobri praksi na področju napredovane demence izluščili le nekaj njenih najpomembnejših poudarkov.

Pristop Demenca Palliare
Drugi pomemben doprinos projekta je oblikovanje novega pozitivnega pristopa k oskrbi ljudi z napredovano demenco (ang. advanced dementia), imenovanega Demenca Palliare (ang. Dementia Palliare). Gre za ljudi, ki so vse bolj odvisni od pomoči drugih, a še ne potrebujejo posebne oskrbe, namenjene umirajočim. Demenca Palliare prepoznava zahtevnost in kompleksnost zdravstvenih potreb, ki jih je treba upoštevati hkrati s psihološkimi in z duhovnimi potrebami.

Demenca Palliare prepoznava tudi pomemben doprinos življenjskega okolja in družinske oskrbe k dobremu počutju osebe z napredovano demenco. Palliare izhaja iz bio-psiho-socialnega in duhovnega modela oskrbe v demenci, ki postavlja osebo in odnos z njo v ospredje zdravstvene prakse. Ta pristop je usmerjen v zagotavljanje oskrbe oseb v napredovani fazi bolezni z dostojanstvom in s sočutjem. Zagotavljajo jo strokovnjaki z ustreznimi specialističnimi znanji in kompetencami, v partnerstvu (ko je to mogoče) z osebo z demenco, njeno družino in s prijatelji.

Demenca Palliare predvideva interdisciplinaren pristop, ki je odziven na vrsto potreb po podpori s strani posameznika in družine in skupaj s potrebami, ki so prepoznane s strani strokovnjakov na področju zdravstvenega in socialnega varstva. Pristop je usmerjen v sodelovanje medicine, zdravstvene nege, psihologije in socialnega dela pri intervencijah, usmerjenih k dobremu počutju osebe z demenco in k zmanjšanju negativnih vplivov simptomov demence. Pristop Demenca Palliare mora upoštevati telesne, duševne, socialne, duhovne in eksistencialne potrebe posameznika.

Mednarodni virtualni dogodek

Palliare
Udeležite se mednarodnega spletnega dogodka, ki bo potekal v sredo, 15. 6. 2016, ob 15.00 uri v novo oblikovanem spletnem okolju Communitiy of Practice – evropska mreža strokovnjakov za demenco.

Vabljeni!

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.