Razvojni projekti

Vloga medicinskih sester in zdravstvenih delavcev pri promociji nekajenja

 | 

Uporaba tobaka je še vedno ena največjih javnozdravstvenih težav. V Sloveniji vsako leto zaradi bolezni, ki so povezane s kajenjem tobaka, umre od 3000 do 3500 ljudi (Stergar, etal., 2011). Po raziskavi Eurobarometra (2015) se je povišalo število kadilcev med prebivalci, starimi 15 let in več. Koprivnikar in Korošec (2015) navajata, da sta v Sloveniji med prebivalci, starimi 35–44 let, ki so kadarkoli v življenju kadili, skoraj dve tretjini (63 %) vseh prvič kadili že pred polnoletnostjo (torej v starosti 17 let ali manj), skoraj vsi (99 %) pa v starosti 25 let ali manj.

Ker kajenje predstavlja dejavnik tveganja za številne bolezni, Svetovna zdravstvena organizacija (2008, 2013) opozarja zdravstvene delavce o njihovi pomembni vlogi pri zmanjševanju rabe tobaka. Ti lahko tako pozitivno kot tudi negativno vplivajo na kadilske navade skupnosti, kar je seveda povezano z uporabo tobaka samih zdravstvenih delavcev. Razširjenost kajenja med zdravstvenimi delavci postaja resen problem tudi z vidika javnega zaznavanja te poklicne skupine (Smith in Leggat, 2007), kar pomeni, da zdravstveni delavci, ki kadijo, s svojim zgledom ne morejo zagotavljati ustrezne zdravstvene vzgoje in svetovanja za opustitev kajenja, saj jih pri tem ovira lastno kajenje (Tong et al., 2010).

Koprivnikar s sodelavci (2013) v presečni nacionalni raziskavi med slovenskimi medicinskimi sestrami, ki predstavljajo največjo skupino zdravstvenih delavcev, zdravstvenimi tehniki in babicami ugotavlja, da je kajenje še vedno prepogost pojav med omenjeno poklicno skupino, kar lahko vpliva na njihovo poslanstvo in delo na področju promocije nekajenja in pomoči pri opuščanju kajenja.

ZAKAJ KADILSKE NAVADE MEDICINSKIH SESTER IN OSTALIH ZDRAVSTVENIH DELAVCEV OMEJUJEJO SPOSOBNOST ZA IZVAJANJE UKREPOV OPUŠČANJA KAJENJA IN NADZORA NAD RABO TOBAKA MED KADILCI?

 • Medicinske sestre kot največja skupina zdravstvenih delavcev z zagovorništvom nekajenja in motivacijo za opustitev kajenja dajejo zgled splošni populaciji.
 • Medicinske sestre in ostali zdravstveni delavci z zdravimi življenjskimi navadami bodo pacientom bolj prepričljivo delovali na področju opuščanja kajenja ter promociji zdravih življenjskih navad.
 • Zdravstveni delavci, ki kadijo, pošiljajo dvoumno sporočilo pacientom, ki želijo opustiti kajenje.
 • Zdravstveni delavci s kadilskim statusom predstavljajo oviro za uspešno svetovanje in izvajanje programov o škodljivih učinkih kajenja.
 • Nekadilski status zdravstvenih delavcev je ključen element za zagotavljanje učinkovite pomoči pri opuščanju kajenja.
 • Pomanjkanje zaupanja s strani pacientov.

UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KADILSKIH NAVAD MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH DELAVCEV

 • Povečati znanje, odgovornost in zavedanje medicinskih sester in zdravstvenih delavcev o nekadilskem vedenju.
 • Sistematično izobraževanje o opuščanju kajenja.
 • E-izobraževanje, s katerim lahko medicinske sestre in zdravstvene delavce opolnomočimo za svetovanje in pomoč pacientom pri opuščanju kajenja, s poudarkom na krepitvi zavedanja zdravstvenih delavcev o zglednem vedenju.
 • Krepitev programov promocije nekadilskega vedenja z različnimi pobudami po vzorih iz tujine, katerih cilj je zmanjševanje kajenja zdravstvenih delavcev.
 • Krepitev programov opustitve kajenja, kjer bo vključenih več skupin zdravstvenih delavcev, saj le tako bistveno več prispevajo k učinkovitemu nadzoru nad tobakom.
 • Aktivno vključevanje in delovanje strokovnih združenj zdravstvenih delavcev na področju zmanjševanja kajenja in nudenju podpore pri opuščanju kajenja zdravstvenih delavcev.
 • Krepitev nekadilske politike v okviru izobraževalnih procesov. Ozaveščati študente o škodljivih učinkih kajenja, jih spodbujati k nekajenju, nuditi oporo pri opuščanju kajenja in spodbujati k dejavnostim za nadzor nad tobakom.

Glede na ugotovitve različnih raziskav o razširjenosti kajenja med medicinskimi sestrami in ostalimi zdravstvenimi delavci je pomembno povečati znanje, odgovornost in zavedanje zdravstvenih delavcev o nekadilskem vedenju ter izobraževanju pacientov glede opuščanja kajenja z uvedbo različnih metod dela.

Kot fakulteta se zavedamo pomena izvajanja promocije na področju nekajenja. Skupaj s Češko (kot vodilno v projektu), Slovaško, z Madžarsko, Romunijo in Moldavijo sodelujemo v mednarodnem projektu EASTERN EUROPE NURSES’ CENTRE OF EXCELLENCE FOR TOBACCO CONTROL – DEVELOPING NURSE CHAMPIONS FOR TOBACCO DEPENDENCE TREATMENT (EE-COE II). Namen projekta je usposobiti medicinske sestre kot promotorke, izvajalke usposabljanj, kratkih intervencij na področju opuščanja kajenja. Medicinske sestre, ki predstavljajo največjo skupino zdravstvenih delavcev, lahko pomembno pomagajo pacientom pri opuščanju kajenja, če imajo za to ustrezno znanje in spretnosti.

Povabilo na strokovno delavnico v decembru 2017
V sklopu omenjenega projekta bomo na FZAB 13. decembra 2017 zaradi velikega zanimanja ponovili delavnico Usposabljanje diplomiranih medicinskih sester kot promotorjev za zdravljenje odvisnosti od tobaka. Na delavnici bomo ponudili nova znanja in vodstvene sposobnosti za zdravljenje odvisnosti od tobaka, namenjena pa je vsem diplomiranim medicinskim sestram, ki imajo možnost deliti svoje znanje s svojimi sodelavci in z javnostjo prek kratkih usposabljanj, na primer seminarjev, z zdravstveno-vzgojnim delom in drugimi vrstami komunikacije.

Več informacij in prijava …

Delavnica ponovitev NOVI DATUM

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.