Razvojni projekti

Projekt ProInCa za razvoj zdravstvene obravnave v Kazahstanu

 | 

V oktobru 2017 je Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin začela sodelovati v projektu Promoting the innovation Capacity of Higher Education in Nursing during Health Services’ Transition (ProInCa). Projekt vodijo finski partnerji z univerze JAMK University of Applied Sciences, School of Health and Social Studies, ob naši fakulteti pa sodelujejo še izobraževalne ustanove s Finske, z Nizozemske in iz Kazahstana. Skupaj je v projekt vključenih 23 ustanov.

Cilj projekta je razviti uspešne strategije za rešitev problemov, ki so jih identificirali v kazahstanskem razvojnem programu zdravstvene obravnave: pomanjkanje medicinskih sester na različnih ravneh, nezadostni izobraževalni programi posebej na področju managementa, malo raziskovalnih aktivnosti ter njihova slaba vključenost v prakso, pomanjkanje zadosti visokoizobraženega kadra v izobraževalnih institucijah, nezadostna kakovost izobraževanja in usposabljanja na dodiplomski in podiplomski ravni ter nezadostna raven managementa v zdravstvenovarstvenem sistemu. Razvoj na tem področju bo v bodočnosti usmerjen v izobraževanje medicinskega in negovalnega kadra ter bo zajemal vključevanje v klinično prakso, visoko raven strokovnega znanja in raziskovalne aktivnosti. Vse to naj bi vodilo v pomembno znanstveno raziskovanje s takojšnjim prenosom rezultatov v prakso. V Kazahstanu ima le okoli 4 % predavateljev izobrazbo iz zdravstvene nege, večina je zdravnikov. Težava so tudi slabo povezovanje med študenti, izobraževalnimi ustanovami in kliničnim okoljem.

Projekt ProInCa bo razvil usposabljanje za učitelje v zdravstveni negi, izboljšalo se bo sodelovanje med izobraževalnimi institucijami, zasebnimi in javnimi zdravstvenimi ustanovami ter nacionalnimi in internacionalnimi zainteresiranimi stranmi. Promoviralo se bo raziskovanje v zdravstveni negi s prenosom ugotovitev v prakso in postavil podporni sistem za dolgoročne izobraževalne možnosti za medicinske sestre. FZAB je večinoma vključena v delovni paket, kjer se bodo razvijala gradiva na področju na dokazih podprte zdravstvene nege (evidence based nursing) s končnimi priporočili za kazahstansko Ministrstvo za zdravje glede izboljšav na področju izobraževanja medicinskih sester v Kazahstanu.

Na FZAB smo veseli priložnosti za mednarodno sodelovanje. Na področju z dokazi podprte zdravstvene nege imamo veliko izkušenj tako z raziskovanjem kot z implementacijo rezultatov, bomo pa s tem projektom ne le pomagali Kazahstanu in stkali vezi z različnimi univerzami, temveč tudi razširili lastno znanje in pridobili nove izkušnje na tem pomembnem področju.

20171208_164511

Izmenjajte...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Obvestite me o novih objavah na blogu.