04/10/2012

2. seja Komisije za študijske zadeve

Spoštovani,

obveščam vas, da bo 2. seja Komisije za študijske zadeve v študijskem letu 2012/2013 potekala v sredo, 16. oktobra 2012 ob 16.00 uri. Komisija bo obravnavala vloge, ki bodo oddane do 11. 10. 2012 (velja poštni žig).

Referat za študijske in študentske zadeve