Spoštovani študenti!

V Referatu za študijske in študentske zadeve ugotavljamo porast težav pri prijavi na izpite, predvsem glede rokov za prijavo in plačil. Za zagotovitev uspešne prijave na izpite vam posredujemo nekaj napotkov. 

Prijava na izpit: Na izpit se prijavite najkasneje tri dni pred izpitom. Primer: V kolikor je izpit v petek, je zadnji možni dan prijave v ponedeljek. V primeru težav s prijavo v ŠIS in/ali s prijavo na izpit, morate o tem na e-naslov referat@fzab.si takoj poslati sporočilo, ki se navezuje na prijavo na izpit. V takšnih primerih bomo lahko obvestili VSU, glede vnosa obveznosti oz. preverili stanje delovanje ŠIS-a. Tudi v teh primerih veljajo zgoraj navedeni roki prijave.

Preverjanje prijave na izpit: Pred potekom roka za prijavo na izpit vedno preverite prijavo v ŠIS-u pod zavihkom Izpiti / Pregled prijav, saj kasnejše prijave niso več možne.

Odjava od izpita: V primeru, da se želite odjaviti od izpita, je zadnji možni dan odjave dva dni pred izpitom. Primer: V kolikor je izpit v petek, je zadnji možni dan odjave v torek.

Pristopi na izpit: V primeru, da k izpitu pristopate v četrtem poizkusu ali več, se na izpit prijavite s klasično prijavnico, ki je objavljena v ŠIS-u pod Gradiva / Druga za študente / Obrazci. Prijavnico in potrdilo o plačilu (skladno s cenikom FZAB) posredujete v Referat za študijske in študentske zadeve najkasneje tri dni pred izpitom (glejte navodila za prijavo na izpit zgoraj). Študente za četrti in vsak nadaljnji pristop k izpitu prijavi Referat za študijske in študentske zadeve.

Štetje pristopov k izpitu: V primeru, da pristopate k izpitu v četrtem in vsakem nadaljnjem poizkusu, vam sistem ŠIS izpiše zaporedni pristop k izpitu, tako da izberete želeni predmet in datum izpita.

Plačilo za pristop k izpitu: Ob prijavi s klasično prijavnico obvezno preverite v ŠIS-u v katerem poizkusu pristopate k izpitu in pri plačilu upoštevajte cenik FZAB. Izberite zavihek vašega študijskega programa.

Referenca: Pri plačilu izpita obvezno vpišite pod rubriko "Referenca" vašo številko indeksa. V primeru, da za vas plačuje druga oseba, naj se pod rubriko "Namen" navede "ime in priimek študenta, številka indeksa, naziv predmeta".
 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Spodnji Plavž 3
4270 Jesenice

Transakcijski račun: SI56 0700 0000 1033 819; Gorenjska banka d.d., Kranj
IBAN: SI56 0700 0000 1033 819
SWIFT: GORESI2X 


Referat za študijske in študentske zadeve