Raziskovanje in izvajanje razvojnih projektov sta ključni razvojni dimenziji Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je registrirana pri ARRS (šifra 2672) in ima svojo raziskovalno skupino Zdravstvo in zdravstvena nega (001), ki jo sestavljajo redno in dopolnilno zaposleni visokošolski učitelji in sodelavci.

Skupina ima pogoje, da se prijavlja na temeljne, aplikativne in CRP projekte pri ARRS.

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin ima sklenjene sporazume o razvojnem in raziskovalnem delu v Sloveniji in izven. V Sloveniji tesno sodeluje s terciarnim zavodom Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Splošno bolnišnico Jesenice in Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj. V mednarodnem prostoru FZAB na osnovi bilateralnih sporazumov raziskovalno in razvojno sodeluje z Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) (Faculty of Health Sciences), University of the West of Scotland (Faculty of Education, Health and Social Sciences), JAMK University of Applied Sciences, Università degli studi di Udine, University of Greenwich, Swansea University (College of Human and Health Sciences) in NOVA Southeastern University, Inc. (College of Osteopathic Medicine) Florida.