19/10/2012

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja

Spoštovani,

obveščamo vas, da so na 1. redni seji Senata, dne 16. 10. 2012 potrdili dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na drugi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega na VŠZNJ. Pravilnik je objavljen v ŠIS-u pod rubriko Gradiva/Druga/Pravilniki.

Referat za študijske in študentske zadeve