08/11/2012

Razpis volitev v Študentski svet Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice

Na podlagi 7. člena Navodil o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice

 

RAZPISUJEM
volitve v Študentski svet Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev, to je v petek, dne 9. 11. 2012 in se izteče sedmi dan po objavi razpisa volitev, to je v četrtek, dne 15. 11. 2012.

Kandidatura mora vsebovati:
•    ime in priimek kandidata, kontaktni naslov in telefonsko številko,
•    potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu,
•    datum,
•    lastnoročni podpis kandidata.

Kandidature se oddajo v Referatu za splošne zadeve, pri Simoni Jeglič, dipl. upr. org. (informacije: 04 5869 373).


Volitve bodo potekale na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, Spodnji Plavž 3, v prostoru za zagovor diplome (poleg predavalnice 3).
 

v ponedeljek, 26. 11. 2012 od 11. do 16. ure.


Člane Študentskega sveta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice se voli na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Volitve potekajo tako, da volilni odbor v evidenci zaznamuje volivce, ki so glasovali, ti pa to potrdijo s podpisom v volilni imenik.

Volilni odbor v sestavi: Danijela Bejtić, Anita Jerala in Diana Jokić.

 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja