31/01/2013

Obvestilo Senata

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Senat VŠZNJ  na svoji 4. redni seji, dne 30. 1. 2013, sprejel dopolnitve Pravilnika o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje na VŠZNJ. Do dopolnitve je prišlo v 4.- 6., 8. - 10. in 12. členu. Pravilnik se nahaja v ŠIS-u pod rubriko Gradiva/Druga/Pravilniki.

Referat za študijske in študentske zadeve