21/03/2013

2. letnik redni – seminar Organizacija in Sociologija

Spoštovani,

obveščamo vas, da se seminarja iz predmeta Organizacija, management in vodenje v zdravstvu in ZN dne 7. 5. 2013 in Sociologija zdravja in bolezni dne 13. 5. 2013, prestavita iz 14:15 ure na 15:00 uro.

Referat za študijske in študentske zadeve