26/09/2013

1. seja Komisije za diplomske zadeve v študijskem letu 2013/2014

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo 1. redna seja Komisije za diplomske zadeve v študijskem letu 2013/2014 v ponedeljek, 7. 10. 2013. Na seji bodo obravnavane vse vloge, ki bodo oddane do vključno 2. 10. 2013 (velja poštni žig).

Referat za študijske in študentske zadeve