24/10/2013

Pridobitev/podaljšanje veljavnosti gesel in uporabniških imen za oddaljen dostop do baz podatkov

Obveščamo vas, da lahko študenti, ki izpolnjujejo katerega izmed pogojev, navedenih v 10. členu Poslovnika knjižnice VŠZNJ, zaprosijo za pridobitev gesla in uporabniškega imena za oddaljen dostop do baz podatkov CINAHL in SpringerLink. Študenti, ki so gesla in uporabniška imena že pridobili v študijskem letu 2012/2013, lahko zaprosijo za podaljšanje veljavnosti le teh.

Kreiranje oz. podaljšanje veljavnosti gesel in uporabniških imen je mogoča na podlagi oddane vloge, ki jo najdete v ŠIS-u (Priloga poslovnika knjižnice – Vloga).

Geslo in uporabniško ime za oddaljen dostop do baze podatkov ProQuest si študenti lahko kreirajo sami v knjižnici VŠZNJ, v času uradnih ur.

Za knjižnico
Nina Rustja