25/10/2013

Lista kandidatov za člane Študentskega sveta

Na podlagi 53. člena Statuta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice z dne 4. 7. 2012, 97. člena Pravilnika o volitvah organov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice z dne 12. 9. 2012 in 5. člena Sklepa o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev člana Senata Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice z dne 10. 10. 2013 volilna komisija v sestavi predsednice Danijele Bejtić, članice Dolores Kragelj in članice Kaje Bodlaj objavlja

 

LISTA

KANDIDATOV, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA IZVOLITEV
ZA ČLANE ŠTUDENTSKEGA SVETA VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICEKandidati za člane Študentskega sveta VŠZNJ, ki so pravočasno oddali popolno kandidaturo in izpolnjujejo pogoje za izvolitev, po abecednem vrstnem redu, so:

1.  Zala Marn
2.  Kim Peternel

 

Volitve članov Študentskega sveta VŠZNJ bodo dne 29. 10. 2013 od 12. do 15. ure v prostorih VŠZNJ, prostor za zagovor diplom.


 

                                                                    Danijela Bejtić
Predsednica volilne komisijeJesenice, 25. 10. 2013