24/12/2014

Obvestilo študentom

Spoštovani,

obveščamo vas, da je v ŠIS-u, pod rubriko Gradiva/Druga/Pravilniki, objavljen Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS) na Fakulteti za zdravstvo Jesenice, z dopolnitvami, ki so bile sprejete na 3. redni seji Senata v študijskem letu 2014/2015, dne 10. 12. 2014.

Referat za študijske in študentske zadeve