06/01/2015

7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved

7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved

Evropsko leto 2015 je namenjeno razvoju. Slogan evropskega leta združuje svet, naše dostojanstvo in našo prihodnost. V okviru tega, Visoka zdravstvena šola v Celju organizira 7. študentsko konferenco pod sloganom »Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov«, ki bo 8. 5. 2015. Na študentski konferenci bodo sodelovali tudi diplomanti FZJ. Prispevke bodo predstavili:

- LARA MOČNIK, Dejavniki odločitve pacienta za operacijo sive mrene; Factors influencing patients' decision to undergo cataract surgery, mentorica: Sedina Kalender Smajlović, pred.
- TINA SLAPAR, Poučenost osnovnošolcev o vplivu kajenja na nastanek bolezni; Elementary school student's awareness of how smoking influences the onset of diseases, mentorica: dr. Saša Kadivec, viš. pred.
- IRENA ŠIVIC, Vloga kliničnega mentorja pri delu s študenti zdravstvene nege v kliničnem okolju; The role of clinical mentors in working with nursing students in clinical settings, mentorica: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, somentorica: Sanela Pivač, pred.
- ADEMDINA SELMAN, Vključevanje medicinske sestre v osveščanje in preventivo pred spolnimi zlorabami otrok; Enganging nurses in awareness rising and prevention of child sexual abuse, mentorica: doc. dr. Joca Zurc

PROGRAM 

ZLOŽENKA

VABILO PREDSEDNIKOM ŠTUDENTSKIH SVETOV


Marta Smodiš, dipl. m. s., spec. manag., pred.