26/01/2015

Obvestilo Senata FZJ, 21. 1. 2015

Spoštovani,

obveščamo vas, da sta bila na 4. seji Senata FZJ v študijskem letu 2014/2015, dne 21. 1. 2015 sprejeta in potrjena z dopolnitvami naslednja akta FZJ:

  • Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Fakultete za zdravstvo Jesenice, ki se nahaja v ŠIS-u, pod rubriko Gradiva/Druga/Pravilniki in
  • Navodila za izdelavo pisnih izdelkov na Fakulteti za zdravstvo Jesenice, ki se nahajajo v ŠIS-u, pod rubriko Gradiva/Druga/Navodila. Senat FZJ  je soglasno potrdil, da se vsa diplomska dela, oddana v recenzijo po 1. 7. 2015, pripravijo in oddajo po novih navodilih, sprejetih na 4. redni seji Senata 2014/2015.

Referat za študijske in študentske zadeve