30/03/2015

Izvedba predmeta Osnove managementa in kakovost v zdravstvu in zdravstveni negi

Spoštovani,

obveščamo vas o izvedbi predmeta 1. letnika Osnove managementa in kakovost v zdravstvu in zdravstveni negi:

Predavanje v živo (izr. prof. dr. Andrej Robida, dr. Saša Kadivec, viš. pred.):
15. 4. 2015 – 5 ur
22. 4. 2015 – 5 ur

Predavanja (video posnetki) in seminarji (kvizi, eseji in druge sprotne naloge, izr. prof. Andrej Robida):
16. 4. 2015 – 7 ur
17. 4. 2015 – 7 ur
23. 4. 2015 – 7 ur
24. 4. 2015 – 7 ur
6. 5. 2015 – 7 ur
7. 5. 2015 – 7 ur

Predavanja v živo (izr. prof. dr. Brigita Skela Savič):
18. 5. 2015 – 5 ur
25. 5. 2015 – 5 ur
8. 6. 2015 – 6 ur
9. 6. 2015 – 6 ur
15. 6. 2015 – 6 ur.

Izpitni roki: 1. 7. 2015, 15. 7. 2015, 20. 8. 2015 in 7. 9. 2015.

Referat za študijske in študentske zadeve