22/05/2015

Udeležba na 7. Študentski konferenci zdravstvenih ved – Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov

V petek, 8. 5. 2015 je v Celju potekala že 7. Študentska konferenca zdravstvenih ved, na katero sva bili povabljeni tudi predstavnici študentskega sveta Fakultete za zdravstvo Jesenice. Registracija udeležencev je potekala v Narodnem domu v Celju, na istem naslovu pa sta sledila še nagovora izr. prof. dr. Gorazda Voge in župana Mestne občine Celje Bojana Šrota, mag. Nastja Mulej pa nam je predstavila enega izmed de Bonovih orodij razmišljanja z naslovom Pamet v roke, klobuk na glavo!
Na Visoki zdravstveni šoli v Celju, pa je bilo na voljo kar nekaj predstavitev najboljših prispevkov diplomantk in diplomantov iz cele Slovenije, katere si je bilo mogoče poljubno izbirati glede na tematiko, ki nas je pritegnila. Seveda, je bila sredica vsake predstavitve razprava, pri kateri smo lahko kar dobro podebatirali.
Predsedniki Študentskih svetov fakultet smo imeli tudi sestanek, na katerem smo se pogovorili o trenutnih razmerah študentov na fakultetah in si izmenjali mnenja, o čim boljših rešitvah posameznih težav.
Temu je sledil še drugi del predstavitev prispevkov in nato razglasitev nagrajencev najboljših prispevkov in predaja ključa naslednji organizatorici 8. Študentske konference s področja zdravstvenih ved in krajše druženje udeležencev.
Naslednje leto se vidimo v Slovenj Gradcu!
 

Kozmus Nika in Tadeja Pfajfar

FOTOGALERIJA