29/09/2015

Obvestilo v povezavi s pridobitvijo/podaljšanjem veljavnosti gesel in uporabniških imen za oddaljen dostop do baz podatkov

CINAHL

Ob koncu študijskega leta 2014/2015 se bodo vsa trenutno veljavna uporabniška imena in gesla za dostop do baze CINAHL, zaklenila. Študenti, ki so gesla in uporabniška imena že pridobili v študijskem letu 2014/2015, lahko zaprosijo za podaljšanje veljavnosti le teh. Ostali študenti, ki želijo pridobiti uporabniško ime in geslo prvič, lahko, v kolikor izpolnjujejo katerega izmed pogojev, navedenih v 10. členu Poslovnika knjižnice FZJ, zaprosijo za pridobitev uporabniških imen in gesel.

Kreiranje oz. podaljšanje veljavnosti gesel in uporabniških imen za študijsko leto 2015/2016 je mogoče na podlagi oddane vloge, ki jo najdete v ŠIS-u (Gradiva, Druga za študente, Obrazci). Študenti bodo uporabniška imena in gesla pridobili preko el. pošte ali osebno v knjižnici, ob podpisu izjave o prevzemu.

PROQUEST

Geslo in uporabniško ime za oddaljen dostop do baze podatkov ProQuest si študenti lahko kreirajo tudi sami v knjižnici FZJ, v času uradnih ur.

Za dodatna pojasnila lahko pokličete na 04 5869 366.

Za knjižnico Nina Rustja