29/10/2015

Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v Občini Jesenice za leto 2015

Spoštovani!

Občina Jesenice je na podlagi "Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice" dne 1. 10. 2015 na svoji spletni strani www.jesenice.si, v rubriki "Javna naročila in razpisi", objavila razpis "Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v Občini Jesenice za leto 2015". Sredstva so med drugim zagotovljena tudi za denarne pomoči za študente Fakultete za zdravstvo Jesenice. Obveščamo vas, da je zadnji rok za oddajo vloge v petek, 30. 10. 2015 (velja poštni žig).

Sredstva so namenjena za naslednja področja:

A. DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ

Denarne pomoči za izredni študij, so namenjene fizičnim osebam s stalnim bivališčem v Občini Jesenice, ki so zaposleni v javnem zavodu, ki ima sedež v Občini Jesenice za pridobitev izobrazbe 1., 2. ali 3. bolonjske stopnje in je izobraževanje v interesu delodajalca.

B. DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja, so namenjene fizičnim osebam s stalnim bivališčem v Občini Jesenice, ki so se udeležili tečaja, seminarja, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike in je bilo izobraževanje v interesu javnega zavoda v katerem so zaposleni ali pa je bilo izobraževanje povezano z njegovim izobraževanjem (kolikor je vlagatelj učenec, dijak ali študent).

C. DENARNE POMOČI ZA REDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE STOPNJE

Denarne pomoči za redni študij 2. bolonjske stopnje so namenjene študentom Fakultete za zdravstvo Jesenice, s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ki so vpisani v študij 2. bolonjske stopnje.