09/02/2016

Dostop do baze ProQuest Central preko FZJ - spremembe

Spoštovani,
s strani IZUM-a smo prejeli obvestilo glede sprememb pri dostopu FZJ do baze ProQuest Central, za katerega skrbi IZUM preko posebnih konzorcijskih pogodb.

Pogodba za dostop do multidisciplinarne zbirke ProQuest Central zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bila obnovljena. Njena vsebina ni več dostopna članom konzorcija uporabnikov ProQuest, ki ga je vodil IZUM. Na IZUM-u si prizadevajo za oblikovanje novega konzorcija, ki bo s pobudo za dostop do zbirke ProQuest Central kandidiral na ustreznem javnem razpisu za sofinanciranje nakupa znanstvene literature in baz podatkov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Servis ProQuest (ProQuest Online Information Service) še naprej omogoča iskanje po bazi podatkov ProQuest Dissertations and Theses – A&I. Podatkovna baza je najobsežnejša zbirka doktorskih disertacij in magistrskih nalog v svetovnem merilu. Vsebuje bibliografske podatke o več kot 3 milijonih doktorskih in magistrskih del z vsega sveta od leta 1743 dalje. Večino publikacij je možno kupiti v elektronski ali drugi obliki. Vsem uporabnikom pa je na voljo tudi dostop do baz podatkov PQDT Open, ki vključuje celotna besedila disertacij v okviru projekta prostega dostopa ponudnika ProQuest.