02/03/2016

8. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec organizira 8. študentsko konferenco s področja zdravstvenih ved, ki bo potekala v petek, 3. junija, 2016 v Mladinskem centru Slovenj Gradec. Na konferenci bodo sodelovale: Fakulteta za zdravstvo Jesenice,  Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Fakulteta za zdravstvene vede Maribor, Fakulteta za vede o zdravju Izola, Fakulteta za zdravstvene vede Novo Mesto, Alma Mater Europaea – ECM in Visoka zdravstvena šola v Celju.
Vsak visokošolski zavod bo pripravil raziskavo na temo »Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved«, ki je tudi naslov letošnje študentske konference.
Fakulteto za zdravstvo Jesenice bodo predstavljale študentke Snežana Radič, Anja Stenovec, Adelaida Muratovič, Ines Novak, Anja Avšič, in Jerca Kranjc pod mentorstvom Sanele Pivač, pred., Sedine Kalender Smajlović, pred. in dr. Katje Pesjak.
Študenti bodo pripravili prispevek in na podalgi rezultatov izdelali piramido hirearhije profesionalnih vrednot. Študenti bodo na konferenci predstavili rezultate raziskave ter izdelali piramido
Na konferenci bo tako predstavljenih 8 piramid s profesionalnimi vrednotami iz osmih visokošolskih zavodov. V okviru učne delavnice bodo študenti oblikovali skupno, deveto piramido hirearhije profesionalnih vrednot, ki bo objavljena skupaj z osmimi prispevki v Zborniku znanstvene konference in morda kasneje predstavljena tudi na Zbornici Zvezi in Republiškem strokovnem kolegiju.

PLAKAT


Marta Smodiš, pred.