02/03/2016

Obvestilo o spremembah in dopolnitvah aktov Fakultete za zdravstvo Jesenice

Spoštovani,
 
obveščamo vas, da je Senat FZJ na svoji 5. redni seji 17. 2. 2016 sprejel spremembe in dopolnitve naslednjih aktov:
 
Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje na Fakulteti za zdravstvo (72-07/2015)
Navodilo za pripravo dispozicije magistrskega dela na Fakulteti za zdravstvo Jesenice (108-02/2015)
Navodilo za pripravo magistrskega dela na Fakulteti za zdravstvo Jesenice (106-02/2015)
Navodila za izdelavo pisnih izdelkov na Fakulteti za zdravstvo Jesenice (74-03/2015)
 
Navodila so objavljena v ŠIS-u pod Gradiva. 
 
Referat za študijske in študentske zadeve