16/03/2016

Klinično usposabljanje na Oddelku za zdravstveno nego - 1. letnik redni, skupina 5V Splošni bolnišnici Jesenice, na Oddelku za zdravstveno nego smo študentje 1. letnika rednega študija pod mentorstvom ga. Sedine Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., pred. v času od 29. 2. 2016 -11. 3. 2016  opravljali klinično prakso. V dveh tednih smo se veliko naučili. Poleg izvajanja intervencij zdravstvene nege smo se naučili timskega dela, komuniciranja in kritičnega razmišljanja. S pacienti in medicinskimi sestrami na oddelku smo se lepo razumeli. Prav zaradi tega smo radi hodili na klinično prakso. Zadnji dan klinične prakse smo doživeli čustven izliv pacienta. Tako smo tudi videli, da je bilo naše delo uspešno, cenjeno in spoštovano, kar pa nam je dalo velik zagon za nadaljnje delo.
 
Študentje 1. letnika redni študij, skupina 5